Güney Doğal Gaz

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

 • Müşteri şartlarına uyma ve beklentileri karşılama yolu ile tam müşteri memnuniyetinin sağlanması.
 • ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/ OHSAS 18001:2007 ISO 22000:2005 sistemlerinin daha iyiye gidecek şekilde sürekli iyileştirilmesi.
 • Tam hijyenik koşullarda üretim yaparak Güvenli Ürün Sunumu.
 • Türk Gıda Kodeksi, yasal şartlar ve ISO 22000 standartlarına uygun üretim.
 • Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak, gıda güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve hijyen şartlarını ön planda tutmak.
 • Ürünlerimizle ilgili Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Fiziksel tehlikeleri tam olarak kontrol altına almak.
 • Üretimin her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek.
 • Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için özverili çalışma ve bunların takibi.
 • İç ve dış iletişimi sürekli sağlamak.
 • Sürekli Eğitim ile kaliteyi en üst düzeye çıkarmak.
 • Öngörülen kalitede,
 • Programlanan sürede,
 • Planlanan ve ihtiyaca uygun kaynaklarla,
 • Bütçelenen maliyete uygun,
 • Sürekli gelişen çalışan kadrosu ve teknolojiyle başarının devamlılığını sağlamak
 • Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sistemi şartlarına uygun İSG yönetim sistemini kurmak
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak.
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık güvenliğini sağlamak eğitmek bilinçlendirmek.
 • İşletmemizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortada kaldırmak.
 • Yönetim sistemlerimizin performansını ölçmek ve performansı artırmak adına çalışmalar yapmak
 • Tüm faaliyetler kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak düzeltici faaliyet  kültürünü yerleştirmek
 • Çevre konusunda yapılan çalışmları ilgil kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak geliştirmek çalışanlara ve alt yüklenicilere uygulatmak.
 • Çevre politikamızı  peryodik eğitimlerle tüm çalışanlara aktarmak, tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlamak.
 • Çevresel boyutları belirlemek çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek,
 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların miktarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak, çevre kirliliğini önlemek
 • Geri dönüşüm imkânı olan her türlü mamul, yarı mamul ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri yapmak